Monday, March 7, 2011


Saya terbaca di dalam akhbar yang menunjukkan papan tanda yang boleh dianggap melanggar makna bahasa Melayu. Komunikasi untuk menyampaikan maklumat penting, tetapi perlulah menggunakan bahasa dengan betul. Kepentingan memahami peraturan bahasa dalam penulisan amat penting supaya laras kefahaman pembaca dapat dicapai. Penulisan yang mengikut peraturan bahasa akan mengekang pembaca menimbulkan kekeliruan dalam memahami konteks ayat yang ingin disampaikan oleh penulis. Sebagai contoh, gambar diatas merupakan kesilapan yang dilakukan dalam menyampaikan maklumat kepada pembaca. "AWAS DIBENARKAN TERJUN DI SINI' merupakan kesalahan peraturan bahasa yang dilihat dapat mengelirukan sesetangah pembaca kerana bukan semua pembaca dapat memahami ayat yang tersirat disebalik kenyataan tersebut. Antara kesalahan peraturan bahasa yang selalu dilakukan oleh penulis adalah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan boleh membuatkan pembaca memperlekehkan keupayaan penulis dalam sesebuah penulisan. Hal ini kerana keupayaan seseorang penulis dalam bidang penulisan ditentukan melalui kesempurnaan peraturan bahasa dan keberkesanan pemahaman dari pembaca.


No comments:

Post a Comment