Thursday, March 17, 2011

TABOLI SORI BOSS


Saya terjumpa gambar papan tanda ini di internet baru-baru ini. Pada mula saya membaca papan tanda ini, saya tidak memahami maksud yang ingin disampaikan. Tetapi setelah diteliti, barulah saya mengetahui maksud yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut.ULASAN
Berdasarkan perkataan dalam papan tanda tersebut, saya merasakan papan tanda tersebut ditulis oleh orang berbangsa India. Hal ini demikian kerana perkataan ‘taboli’ itu menggambarkan sebutan pelat orang India yang bercakap bahasa Melayu. Begitu banyak kesalahan ejaan yang terdapat dalam papan tanda ini iaitu :
            Taboli – tidak boleh
            Sori -    sorry
Penggunaan kosa kata Inggeris iaitu ‘sorry’ juga dieja mengikut sebutan bahasa Melayu. Dilihat penggunaan bahasa rojak diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Yang lebih malangnya, papan tanda itu dipamerkan kepada orang ramai untuk panduan umum.


No comments:

Post a Comment